top of page

אימון זוגי

זוגיות, ילדים, קריירה....

 

אין מתכון מנצח לזוגיות ולעיתים, במרוצת השנים והחיים משהו קורה.

 

חיכוכים ואי הבנות.

השיגרה משתלטת.

התקשורת אינה כפי שהיתה.

עסוקים במשימות ומטלות ופחות נהנים מהזוגיות.

 

מערכת היחסים אינה מאוזנת ואינה מאפשרת תקשורת טובה.

ליצור מערכת יחסים זו יכולת,לשמר אותה זו אומנות משולבת בעבודה מתמדת.

 

אם אתם מרגישים צורך בשינוי או רענון מערכת היחסים ביניכים, יש רצון אך השיגרה וההרגלים מכתיבים את התוצאה מדי יום,

אתם מוזמנים לתהליך אימון זוגי.

 

בתהליך האימון תרכשו כלים מדוייקים :

ליצור תקשורת טובה.

לחזק את האמון ואת הכבוד ביניכם.

לבנות מחדש את המערכת הזוגית ביניכם.

להתמודד ולפתור בעיות העולות בחיי היום יום.

תהליך האימון מיועד לזוגות המוכנים ורוצים להשקיע בשיפור הזוגיות ולקדם אותה לזוגיות טובה יותר.

bottom of page