top of page

אימון דור שני לשואה

בני הדור השני לשואה גדלו והתעצבו בבתים בהם הורה אחד או שניהם ניצולי שואה.

אנו נחשפים בשלב זה או אחר בחיינו לסיפור הפרטי של הורינו. יש מי ששומע כבר מגיל צעיר, יש מי שמעולם לא דיברו איתו ורק לאחר פטירת הוריו שמע, ויש גם מי שחווה את סיפורי השואה דרך עבודת “שורשים” של ילדיו.

רובנו, אותם ילדים, והיום כבר בוגרים, גדלנו והתפתחנו בצל השואה, לעיתים בצל ההסתרה אך יחד עם זאת גם עם מסר שאנחנו ההמשך, הפיצוי על האובדן. אנחנו מי שיעשו את השינוי, ינציחו ויישאו את הזיכרון איתנו בכל עת.

 

ישנם מאפיינים רבים ייחודיים ומשותפים לבני הדור השני לשואה המשפיעים על התנהלות חיינו ביננו לבין עצמנו וביננו לבין סביבתנו. היום כאנשים בוגרים, אנו נושאים בתוכנו את המסרים שנטמעו בנו, אנו מעוצבים בדרך בה גדלנו, על בסיס אותו בית בו נחשפנו לסיפור השואה הפרטי של הורינו. מחד אין לנו הזכות שלא לזכור ולהזכיר שוב ושוב על מנת ששואה לא תתרחש שנית ומאידך אין לנו את הזכות והיכולת שלא ללכת בדרך זו, שלא לנהל את חיינו כך.

 

אימון לבני דור שני לשואה הינו תחום אימון ייחודי במינו הפונה אליך, מי שגדל/ה עם זיכרונות הוריו, עם תמונות "משם" עם בני משפחה שנעלמו להורינו ועם ההשפעה הזו עלינו. לבני דור השני לשואה מאפיינים ייחודיים הניתנים לחשיפה, עיבוד, השלמה ושינוי להתקדמות למקום חדש בחיים.

 

מה אשיג באימון לבני הדור השני לשואה?

 

תהליך האימון הוא מסע לתוך עצמי, ללא קליפות ומסכות,ומאפשר להשתחרר מהתנהגויות שנצברו במהלך השנים אשר מעכבות התפתחות אישית מלאה.

 

בתהליך האימון נפגוש ביחד את המקומות המעכבים, החוסמים ונלמד לייצר חיים מלאי חופש תוך שיפור איכות חייך.

bottom of page