top of page

בטחון עצמי - מה זה בכלל ?

פעמים רבות שמעתי ממתאמנים, מחברים ומשותפים לעבודה את המשפט "אם היה לי ביטחון עצמי אז..."
אנשים רבים תולים את העיכובים, הכישלונות, העצירות, חוסר ההעזה או אי הגשמת החלומות שלהם,

אך ורק בדבר הזה שנקרא בטחון עצמי.

אנשים רבים קושרים לצמד המילים הזה כתרים רבים של הצלחה, העזה, פריצה ותמיד זה נראה להם רחוק ובלתי מושג.
משפטים המתחילים ב- "אם..." מעידים בדרך כלל על כך שהאדם שאומר אותם או שאינו מוכן להתמודד או שאינו רואה

תמונה ברורה של רצונו. 

מתאמנים רבים מגיעים בשלב כזה או אחר באימון – לרוב מוקדם מאד – למקום של "אם היה לי בטחון עצמי אז...."
במקום הזה אני בודקת עם כל אחד מהם מה משמעותו של ביטחון עצמי עבורם.

אלו חלק קטן מהתשובות שקיבלתי :

אומץ לעשות דברים

קידום

שקט נפשי

סיפוק

שלווה

תלות פחותה בסביבה
התמודדות עם מצבים

לדעת מה אני רוצה מעצמי

הצלחה

כיבוש יעדים

האם באמת צריך בטחון עצמי על מנת שכל הדברים הטובים הללו יקרו?
אם כך היכן ניתן לרכוש את המצרך הנדיר הזה שכל כך הרבה אנשים רוצים אותו ואף תולים את עתידם, את קידומם ואולי את חייהם בו?
האם באמת רק אנשים בעלי בטחון עצמי הם יחידי סגולה והכול פתוח בפניהם? הם מתקדמים בחיים? מגיעים לסיפוק שלווה וביטחון?

התקדמות בחיים משמעותה - הצבת מטרות ויעדים ברורים ומדידים על מנת שהדרך למטרה תהיה חלקה וקלה יותר - אם כך אנו זקוקים להתמדה, נחישות ובהירות ולא לביטחון עצמי.

האם אנשים בעלי ביטחון עצמי כובשים יעדים?
לא בהכרח. ובכלל כדאי להימנע מלשון לוחמנית. כיבוש יעד הוא הישג צבאי אך בחיים האישיים שלנו כדאי שאת היעד נשיג, נגיע, נהיה בו, נחווה אותו ולא נכבוש. כאשר אנו מגיעים ליעד או מטרה ברורים שהצבנו לנו אנו מגיעים גם לסיפוק, למקום חדש עבורנו ולתחושה של הישג.

האם רק אנשי בעלי ביטחון עצמי יודעים להתמודד עם מצבים? האם הם פחות תלויים בסביבתם?
בהתמודדות עם מצבים אנו זקוקים לכלים המסייעים בהתמודדות כמו: איפוק, בחינת המצב, קבלת החלטות, ניטרליות, דבקות במטרה ועוד.

ומה משמעותה של תלות בסביבה? האם אנשים שאינם בעלי בטחון עצמי זקוקים לחיזוקים מהסביבה? זקוקים לאישור מהסביבה? 

לא ולא - כשאנו יודעים ומכירים את עצמנו ואת יכולותינו אנו מתנהלים בסביבה גם ללא חיזוקים ואישורים. תמיד נעים לקבל משוב

והכרה אך אין צורך שהם יאשרו אותנו או ינהלו אותנו.

האם רק אנשים בעלי בטחון עצמי מגיעים לשקט שלווה וסיפוק? ממש לא. כל אחד יכול למצוא בתוכו שקט שלווה וסיפוק.

אם כך איך עושים את כל זה? איך משיגים את הדבר הזה שנקרא "בטחון עצמי".

בואו ונוסיף למושג "ביטחון עצמי" אות אחת קטנה, את האות "ב" ונהפוך את המושג ל- בטחון בעצמי

ועכשיו נוכל לבחון שוב את המשמעות.

בטחון בעצמי הוא ידיעה ברורה והכרה מלאה שלי את עצמי  •  הכרת ביכולות שלי  •  בערכים שלי  •  בתכונות שלי בהישגים שלי ובכלל בהתנהלות שלי בתוך עולמי.

מתוך כך אני מלאה בביטחון בעצמי. ביטחון בדרך שלי, בהחלטות שלי, בהשגת היעדים שלי. במקום של בטחון בעצמי אני משפיעה ולא מושפעת, אני מובילה ולא מובלת. 

תחושת בטחון בעצמי מובילה אותי לסיפוק, שלווה, שקט נפשי. לידיעה כי הכול בידי. אני אחראית לכל דבר שקורה בחיי. אני אחראית לכל החלטה ועשייה. 

זהו הביטחון האמיתי. ביטחון ברור ומוצק ביכולתי לנווט את חיי במו ידי, להוביל את עצמי לעבר מטרותיי, להתנהל בעולם תוך כדי הרמוניה מושלמת עם הסביבה. אנשים בסביבתי יודעים לזהות בטחון בעצמי לעומת נפנוף בהישגים, אין לי צורך באישור מתמיד על פעולותיי 

בטחון בעצמי מעניק לי את תחושת המסוגלות ומאפשר לי חופש מוחלט להיות עצמאית בכל מקום בחיי. לחשוב עצמאית, להתנהל עצמאית, להחליט החלטות עצמאית וכל זאת תוך הכרה מלאה ביכולותי האישיות והמקצועיות - חיי בידיי.

bottom of page